Föreningar som är medlemmar

Vi Välkomnar nya medlemmar!

Kista Ju-Jutsuklubb

Ha roligt när du tränar Ju-Jutsu!  Kampsport är mer än självförsvar.  Det är allsidig motion, kamratskap, fokus och koordination.

 Vi tränar den största ju-jutsustilen i Sverige, Ju-Jutsu Kai. Stilen är en mångsidig kampsport som kan tränas av alla! Ofta så är det mest praktiskt att börja träna vid terminsstart, i januari och i augusti, men nybörjarintag sker löpande. Du får provträna några gånger gratis så att du kan känna om Ju-Jutsu är något för dig.

För vuxna och barn från 8 år. Vi finns i Akalla, Sibeliusgången 40.

www.KistaJJK.se

KistaJJK@gmail.com

tel: 070 - 718 5947

  • Instagram Social Ikon
  • Facebook
  • YouTube

Akalla Frimärksklubb

Kristina Bah

070-667 56 64

  • Facebook - Vit Circle

Kista SC KFUM

Att erbjuda så många barn, ungdomar och vuxna som möjligt att vara aktiva i Kista SC. 

Kista SC vill förena topp och bredd, kvalitet och kvantitet, ge ungdomar en meningsfylld och fostrande fritidssysselsättning samt utveckla idrottsliga förmågor.

Kista SC ser det som sin roll att både driva en idrottslig och en social verksamhet.

Flera lag inom: Fotboll, Löpning, BJJ (Brasiliansk jiu jitsu), Boxning, Innebandy

www.laget.se/kistasc/

kansli@kistasc.com

08-751 51 90

070-672 39 60

  • Facebook

Norra Järva Hembygdsförening

Vår uppgift är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv samt föra det vidare till kommande generationer.

 

- Främja kunskapen om och känslan för hembygden och dess, från historisk och kulturell synpunkt, värdefulla traditioner.

- Att aktivt medverka till vård och bevarande av hembygdens natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering

- Att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden förr och nu.

- Att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.

- Att organisera studiecirklar, kurser, utställningar, utflykter samt annat som kan öka kunskapen om bygdens natur och historia.

 

Hyr ut lokalen till billig penning.

Hyr ut sekelskifteskläder.

Ger ut tidning "Järvabygd" 4 nr pr år 

Mellangården i Akalla by.

Öppet hus söndagar kl. 13-16. 

c/o Bo Nilsson

Akalla by 2

164 78 Kista

tel: 070 - 5684129.

jarvabygd.simplesite.com

sifpest@gmail.com

  • Facebook - Vit Circle

BK Järva KFUM

Integration, gemenskap och respekt för varandra och basketsporten

BK Järva KFUM bedriver basketboll primärt för barn och ungdomar i åldern 8 till 18 år i Husby, Kista, Ärvinge och Akalla.

Husbyhallen är BK Järvas hemmahall, där även kansli och klubblokal finns.

BK Järva KFUM finns till för:

Barn och ungdomar som vill spela basket i Västerort

Att erbjuda en meningsfull och utvecklande verksamhet, oavsett förutsättningar, och skapa en positiv känsla för basket och föreningen

Att fostra ledare som sprider basketkunskap och god kamratskap

www.bkjarva.se

08-752 92 57

info@bkjarva.se

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Vasalunds IF

Fotboll är glädje och det ska vara en glädje att vara en Vasalundare. 

Vasalunds IF är en mångkulturell förening med ett upptagningsområde i Solna och Södra Järva. Södra Järva (Rinkeby-Kista och Spånga) är ett viktigt projekt för Vasalund då man sysselsätter närmare 450 ungdomar i området varje vecka genom fotbollen. Utöver den dagliga fotbollsverksamheten driver Vasalund ett flertal sommarfotbollsskolor varje sommar som är kostnadsfri och för att delta krävs inte att man är knuten till någon förening. Varje sommar deltar över 1000 ungdomar i föreningens sommarverksamhet runt om i Södra Järva.

www.vasalundsif.se

jonas.sjoland@vasalundsif.se

  • Facebook - Vit Circle

© Föreningssam. Producerat med Wix.com. Webmaster: Kali

Tel: 072-066 66 86

 ove.eriksson(a)difhockey.se