top of page

Om oss

FÖRENINGSSAM har som uppgift:

 • att vara öppen för alla demokratiska föreningar verksamma inom Norra Järva*

 • att skapa arbetsformer mellan föreningar för att underlätta verksamheter och stärka samarbetet

 • att vara ett politiskt och religiöst obundet samarbetsorgan mellan stadsdelens ideella föreningar

 • att skapa kontakter mellan föreningslivet på Norra Järva och de boende inom området

 • att informera om föreningarnas olika verksamhetsområden

 • att verka för ökade kontakter med och förståelse mellan folkgrupper med olika kultur, religion och samhällssyn.

 • att ordna gemensamma arrangemang såsom Husbyfestivalen i augusti månad och eventuellt arbeta för att få i gång Föreningarnas Dag i Kista Gallerian.

 • att skapa och hålla kontakter med aktuella myndigheter, förvaltningar, skolor, bibliotek m fl samt

 • att driva gemensamma intressefrågor.

FÖRENINGSSAM´s verksamhet är ideell.

*Norra Järva: stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta och Hjulsta inom Stockholms stad.

Vi kan hjälpa till med:

 • Skapa kontakter

 • Praktiska råd

 • Att sprida information

 

imageedit_1_2554318256.jpg

Kontoret i Akalla by Café

bottom of page